Kes Dameron - Courageous Sergeant / Sargento Corajoso